تعرفه های حجمی


سرويس(Kb/S) کد سرويس ترافیک دوره(گیگابایت) Valid IP ترافيک رايگان (2 الی 7 صبح) يک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله دو ساله
128 GL1 5 16,500 - - - -
GL1 20 - - 49,300 - - -
GL1 90 - - - - 171,400 -
512 GL5 5 - 19,000 - - - -
GL5 5 24,000 - - - -
GL5 30 - - 122,800 - -
GL5 25 - - - 173,800 -
1024 SP 5 24,500 - - - -
SP 10 - 32,000 - - - -
SP 10 38,000 - - - -
SP 25 - - 71,800 - - -
SP 25 - 89,800 - - -
SP 60 - - - - 180,400 -
SP 100 - - - - - 312,400
2048 +SP 5 29,000 - - - -
+SP 30 - - - 110,800 - -
+SP 30 - - 146,800 - -
4096 HS 5 - 29,000 - - - -
HS 5 35,600 - - - -
HS 55 - - - 184,900 - -
6144 +HS 5 - 31,000 - - - -
8192 +HS2 5 - 33,000 - - - -
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • تعرفه های HS به بالا در شهرهای بوشهر، جم، کنگان، دیر، خورموج، چغادک، عالیشهر، برازجان، سعدآباد، شبانکاره، دیلم، عسلویه و
     نخل تقی قابل ارائه می باشد.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با
  پهنای باند خریداری شده می باشد.
 • حداقل تبادل ترافیک سرویس های دارای شبانه رایگان، ماهیانه 3 گیگابایت می باشد.

تعرفه های غیرحجمی


سرويس(Kb/S) ترافیک دوره(گیگابایت) Valid IP ترافیک شبانه رایگان يک ماهه
1024 17 - 25,000
2048 25 - 40,000
4096 33 - 60,000
8192 50 - 100,000
 • فروش تعرفه های غیر حجمی فقط به صورت حضوری در دفاتر فروش شرکت میسر می باشد.
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • تعرفه های فوق در شهرهای بوشهر، جم، کنگان، دیر، خورموج، چغادک، عالیشهر، برازجان، سعدآباد، شبانکاره، دیلم، عسلویه و
     نخل تقی قابل ارائه می باشد.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با
  پهنای باند خریداری شده می باشد.


نامحدود پلکانی


سرعت پایه سرعت بازه ترافیکی دوم(کیلوبیت بر ثانیه) سرعت بازه ترافیکی اول(کیلوبیت بر ثانیه) حداقل تبادل ترافیک(گیگابایت) قیمت(تومان)
128 1024 2048 16 29,900
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
12 4
256 1536 3072 18 37,000
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
14 4
384 1536 4096 30 49,900
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
24 6
512 2048 6144 40 69,900
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
32 8
1024 2048 6144 100 225,500
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
80 20
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • این سرویس ها داری شبانه رایگان نمی باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • این سرویس ها در تمامی مراکز به جز شهرستان گناوه، خارگ و ریز قابل ارائه می باشد.
 • این سرویس به صورت نامحدود پلکانی می باشد و بعد از اتمام بازه ترافیکی اول و دوم به سرعت سرویس پایه و به صورت نامحدود ارائه می شود.
 • بعد از اتمام بازه های ترافیکی اول و دوم مشترک به منظور افزایش سرعت می تواند از بسته های لیمر ویژه مشترکین نامحدود پلکانی استفاده نماید.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با پهنای باند خریداری شده می باشد.

تعرفه های نامحدود(ماهیانه)


سرويس(Kb/S) کد سرويس حداقل تبادل ترافیک(گیگابایت) Valid IP يک ماهه
128 GL1 15 28,000
256 GL2 30 51,500
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.

جشنواره بیت و بایت


سرعت مدت زمان(ماه) حجم(گیگابایت) قیمت(تومان)
128 کیلوبیت تا 16 مگابایت 6 6 16,000


نامحدود پلکانی(ویژه ثبت نام)


سرعت پایه سرعت بازه ترافیکی دوم(کیلوبیت بر ثانیه) سرعت بازه ترافیکی اول(کیلوبیت بر ثانیه) حداقل تبادل ترافیک(گیگابایت) قیمت(تومان)
512 2048 6144 30 37,600
بازه ترافیکی دوم( گیگابایت) بازه ترافیکی اول( گیگابایت)
24 6
 • این سرویس داری شبانه رایگان نمی باشند.
 • مدت زمان دوره سرویس یک ماه می باشد.
 • این طرح تا 1396/05/30 دارای اعتبار می باشد.
 • این طرح با ظرفیت ثبت نامی محدود ارائه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • این سرویس در تمامی مراکز به جز شهرستان گناوه، خارگ و ریز قابل ارائه می باشد.
 • این سرویس به صورت نامحدود پلکانی می باشد و بعد از اتمام بازه ترافیکی اول و دوم به سرعت سرویس پایه و به صورت نامحدود ارائه می شود.
 • بعد از اتمام بازه های ترافیکی اول و دوم مشترک به منظور افزایش سرعت می تواند از بسته لیمر نامحدود پلکانی استفاده نماید کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با پهنای باند خریداری شده می باشد.

ترافیک لیمر(ویژه طرح ثبت نامی)


سرويس میزان حجم(گیگابایت) قیمت(تومان) سرعت دریافتی(کیلوبیت بر ثانیه)
طرح لیمر 2 6,000 6144
4 11,200 6144
10 24,400 6144
 • امکان خرید بسته ترافیکی فوق در بازه های ترافیکی اول و دوم نمی باشد.
 • مشترک فقط می تواند بعد از اتمام بسته ترافیکی اول اقدام به خرید بسته ترافیکی جدید کند.
 • ترافیک لیمر در سرویس های نامحدود به این معنی است که مشترک هنگامی که به پلکان سرویس پایه می رسد و به عبارتی حجم پلکان اول و دوم به اتمام می رسد می تواند با خرید ترافیک لیمر متناسب با هر پهنای باند که در جدول قید شده است مجددا متناسب با حجم لیمر، سرعت بالا را تجربه کند بدیهی است بعد از اتمام حجم مجددا سرعت دریافتی به سرعت پایه بر می گردد.

بسته های ترافیکی لیمر (دارای تاییدیه به شماره ثبت 102/7072 و 102/6633)


بسته ترافیکی روز قیمت(تومان)
10GB 7 10,000
20GB 15 20,000
70GB 30 60,000


 • بسته های ترافیکی روزانه لیمر برای پهنای باند های بالای 1024 فعال می باشد.

ترافیک لیمر(ویژه مشترکین نامحدود)


سرويس میزان حجم(گیگابایت) قیمت(تومان) سرعت دریافتی(کیلوبیت بر ثانیه)
128 2 6,000 4096
4 11,200 4096
10 24,400 4096
256 2 6,000 6144
4 11,200 6144
10 24,400 6144
384 2 6,000 8192
4 11,200 8192
10 24,400 8192
512 2 6,000 6144
4 11,200 6144
10 24,400 6144
1024 2 6,000 6144
4 11,200 6144
10 24,400 6144
 • امکان خرید بسته ترافیکی فوق در بازه های ترافیکی اول و دوم نمی باشد.
 • مشترک فقط می تواند بعد از اتمام بسته ترافیکی اول اقدام به خرید بسته ترافیکی جدید کند.
 • بهره گيری مناسب و کامل از ترافیک لیمر با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب ترافیک لیمر خریداری شده می باشد.
 • ترافیک لیمر در سرویس های نامحدود به این معنی است که مشترک هنگامی که به پلکان سرویس پایه می رسد و به عبارتی حجم پلکان اول و دوم به اتمام می رسد می تواند با خرید ترافیک لیمر متناسب با هر پهنای باند که در جدول قید شده است مجددا متناسب با حجم لیمر، سرعت باالا را تجربه کند بدیهی است بعد از اتمام حجم مجددا سرعت دریافتی به سرعت پایه بر می گردد

تعرفه ترافیک اضافی

1GB 3,000
3GB 9,000
5GB 13,400
10GB 24,400
20GB 42,400
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.