تعرفه های حجمی


سرويس(Kb/S) کد سرويس ترافیک دوره(گیگابایت) Valid IP ترافيک رايگان (2 الی 7 صبح) يک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله دو ساله
128 GL1 5 16,500 - - - -
GL1 20 - - 49,300 - - -
GL1 90 - - - - 171,400 -
512 GL5 5 - 19,000 - - - -
GL5 5 24,000 - - - -
GL5 30 - - 122,800 - -
GL5 25 - - - 173,800 -
1024 SP 5 24,500 - - - -
SP 10 - 32,000 - - - -
SP 10 38,000 - - - -
SP 25 - - 71,800 - - -
SP 25 - 89,800 - - -
SP 60 - - - - 180,400 -
SP 100 - - - - - 312,400
2048 +SP 5 29,000 - - - -
+SP 30 - - - 110,800 - -
+SP 30 - - 146,800 - -
4096 HS 5 - 29,000 - - - -
HS 5 35,600 - - - -
HS 55 - - - 184,900 - -
6144 +HS 5 - 31,000 - - - -
8192 +HS2 5 - 33,000 - - - -
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • تعرفه های HS به بالا در شهرهای بوشهر، جم، کنگان، دیر، خورموج، چغادک، عالیشهر، برازجان، سعدآباد، شبانکاره، دیلم، عسلویه و
     نخل تقی قابل ارائه می باشد.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با
  پهنای باند خریداری شده می باشد.
 • حداقل تبادل ترافیک سرویس های دارای شبانه رایگان، ماهیانه 3 گیگابایت می باشد.

تعرفه های غیرحجمی


سرويس(Kb/S) ترافیک دوره(گیگابایت) Valid IP ترافیک شبانه رایگان يک ماهه
1024 17 - 25,000
2048 25 - 40,000
4096 33 - 60,000
8192 50 - 100,000
 • فروش تعرفه های غیر حجمی فقط به صورت حضوری در دفاتر فروش شرکت میسر می باشد.
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
 • تعرفه های فوق در شهرهای بوشهر، جم، کنگان، دیر، خورموج، چغادک، عالیشهر، برازجان، سعدآباد، شبانکاره، دیلم، عسلویه و
     نخل تقی قابل ارائه می باشد.
 • بهره گيری مناسب و کامل از سرويس های با سرعت بالای 1024kbps مستلزم برخورداری خط تلفن مشترک از حداقل کیفیت متناسب با
  پهنای باند خریداری شده می باشد.

تعرفه های نامحدود(ماهیانه)


سرويس(Kb/S) کد سرويس حداقل تبادل ترافیک(گیگابایت) Valid IP يک ماهه
128 GL1 15 28,000
256 GL2 30 51,500
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • کلیه سرویس ها دارای Valid IP می باشند.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد که.

جشنواره بیت و بایت


سرعت مدت زمان(ماه) حجم(گیگابایت) قیمت(تومان)
128 کیلوبیت تا 16 مگابایت 6 6 16,000

بسته های ترافیکی لیمر (دارای تاییدیه به شماره ثبت 102/7072 و 102/6633)


بسته ترافیکی روز قیمت(تومان)
10GB 7 10,000
20GB 15 20,000
70GB 30 60,000


 • بسته های ترافیکی روزانه لیمر برای پهنای باند های بالای 1024 فعال می باشد.

تعرفه ترافیک اضافی

1GB 3,000
3GB 9,000
5GB 13,400
10GB 24,400
20GB 42,400
 • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
 • به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • منظور از ترافیک، مجموع حجم ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.